Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

  • Kullanılan çevre dostu malzemelerle çevreyi kirletmemeye
  •  Oluşabilecek her türlü atık ve çöpün bertarafı için en uygun yöntemleri izlemeye
  •  Faaliyetlerimizden kaynaklanacak her türlü çevresel etkileri bilimsel ve ekonomik çözümlerle kontrol altına almak ve azaltmaya
  •  Verilen eğitimlerle çevre bilincinin oluşturulmasını sağlama
  •  Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici faaliyetlerde bulunmaya
  •  Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi
  •  Yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri dikkate almayı
  •  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirip, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli hazineye sahip çıkarak faydalı olabilmeyi çevre yönetim sistemlerinde amaç edinmiştir