İş Sağlığı ve Güvenli̇ği̇ Poli̇ti̇kamız

İş Sağlığı ve Güvenli̇ği̇ Poli̇ti̇kamız

  •  Çalışanlarımızı iş sağlığı-güvenliği konusunda sorumluluk bilincine sahip olabilmesi için eğitmek, eğitimleri takip edip geliştirmek ve duyuru panoları ile bilgilendirmek
  •  Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartları takip etmek ve uymak
  •  İş sağlığı-güvenliği risklerini en aza indirecek şekilde sorumluları belirlemek ve kaynak ayırmak
  •  Yeni yatırımları gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almak
  •  Kişisel koruyucu ekipmanlarda dahil olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği kaynakları temin edilerek, bu konudaki kurallara tüm çalışanların uymasını sağlanmak
  •  OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirmek, devamlılığını sağlamak, iyileştirilesini ve çalışanlara duyurulmasını sağlamak; bu maksatla ilgili sistemleri kurarak firma içinde izlenebilirliği sağlamak